QĐ giao đất Nguyễn Ngọc Hà TK 17
Số ký hiệu văn bản 855/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung QĐ giao đất Nguyễn Ngọc Hà TK 17
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 855.pdf
Văn bản mới