QĐ giao đất Hoàng Quang Mạnh TK 17
Số ký hiệu văn bản 850/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung QĐ giao đất Hoàng Quang Mạnh TK 17
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Ông Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm 850.pdf
Văn bản mới