TB Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 351/TB-UBND
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung TB Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Ông Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm TB_tuyen_dung_nhan_vien_GDDT_Signed.pdf
Văn bản mới