Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 351/TB-UBND
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm TB 351.TB-UBND ngày 27.7.2021 của UBND thành phố Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố năm 2021.pdf
Văn bản mới