Hủy TBTHĐ số 545 hộ ông Phàn a Chá(Khiêm)- Chang Thị Hoa dự án Cầu Giang Đông
Số ký hiệu văn bản 339/TB-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Hủy TBTHĐ số 545 hộ ông Phàn a Chá(Khiêm)- Chang Thị Hoa dự án Cầu Giang Đông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 339.pdf
Văn bản mới