Hội Nông dân thành phố: Triển khai mô hình cây măng bói tại thôn Bản Cam, xã Thống Nhất
Từ lâu người tiêu dùng trong tỉnh cũng như thành phố đã biết đến cây măng Bói của Huyện Văn Bàn, một loại thực phẩm sạch, sẵn có, dễ sử dụng, được nhiều người ưa dùng. Với ý tưởng đưa cây măng Bói về trồng và nhân rộng, Hội nông dân thành phố đã xây dựng mô hình điểm trồng cây măng Bói tại thôn Bản Cam.

Để xây dựng mô hình trồng thử nghiệm loại cây trồng này, Hội nông dân thành phố đã tổ chức đoàn là các hội viên nông dân thôn Bản Cam đi thăm quan cây măng Bói tại Huyện Văn Bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu đồng đất, khí hậu, thổ nhưỡng để có thể đưa cây trồng này vào gieo trồng. Trong giai đoạn 1 đã hỗ trợ nông dân Bản Cam về kỹ thuật, cung cấp giống, gieo trồng với diện tích 0,5 ha.

 

Hướng dẫn Nhân dân trồng cây măng bói

Hiện nay cây măng Bói đang phát triển tốt, Hội nông dân thành phố đang tiếp tục phối hợp với Hội nông dân xã theo sát để kip thời khuyến cáo bà con hội viên chăm sóc đúng qui định. Trong giai đoạn 2, Hội nông dân thành phố tiếp tục cung cấp giống để trồng thêm diễn tích còn lại theo qui hoạch. Là một trong những hộ đầu tiên tham gia trồng thử nghiệm cây măng Bói, bà Phàn Thị Phan thôn Bản Cam cho biết: Nếu cây trồng này thực sự mang hiệu quả, chị sẽ mong muốn các hộ dân trong thôn sẽ nhân rộng cây măng Bói trên đất rừng thôn Bản Cam.

Sau sáp nhập, xã Thống Nhất có đồng đất rộng, đặc biệt diện tích đất lâm nghiệp, trong đó kinh tế về rừng mới chiếm phần nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung của toàn xã. Việc đưa các loại giống cây trồng vật nuôi có năng xuất, chất lượng vào phát triển kinh tế là một hướng đi hứa hẹn sẽ là cây trồng đem lại thu nhập cao và ổn định cho bà con nông dân trong thôn cũng như trong toàn xã.

Phan Ngọc