Kết quả sau 3 năm thành phố cải tạo, phát triển cây xanh đô thị.
Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế- xã hội, thành phố Lào Cai luôn xác định phát triển cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 02/2017 về cơ chế cải tạo và phát triển cây xanh đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2018-2020.

Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế- xã hội, thành phố Lào Cai luôn xác định phát triển cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 02/2017 về cơ chế cải tạo và phát triển cây xanh đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2018-2020.

Chủ trương về cải tạo và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh Lào Cai, sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của của Thường trực thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, sự giám sát thường xuyên, hiệu quả của HĐND thành phố, sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đây là một trong những cơ chế tương đối sát thực, phù hợp với thực tiễn phát triển của đô thị, nên cơ bản đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

TP Lào Cai phát động Tết trồng cây đầu Xuân

Kết quả đến cuối năm 2020 thành phố đã triển khai hoàn thành cải tạo cây xanh trên 27 tuyến đường, phố cũ trong khu vực nội thị; 15 tuyến đường phố trong các khu tái định cư, cải tạo, xây dựng mới 7 tiểu công viên với diện tích 2.6 ha, trồng mới, thay thế cây xanh tại các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn thành phố, với số lượng cây chặt hạ là  gần 1.500 cây; Trồng mới gần 2000 cây xanh, xây lát lại gần 40.000m2 hè phố... Tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố hơn10,8 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa từ nhân dân 9,4 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa từ Doanh nghiệp 31,2 triệu đồng…các cây xanh được trồng mới, thay thế đều sinh trưởng, phát triển ổn định, từng bước tạo cảnh quan đô thị, xanh mát, tươi mới, điển hình như các tuyến đường Hoàng Liên, Quy Hóa, Nguyễn Huệ, Thanh Niên, các tuyến đường trong khu tái định cư phường Xuân Tăng, phường Bắc Lệnh, Tiểu công viên số 1, số 2 phường Bắc Cường, Tiểu công viên Đầu Cầu Phố Mới...

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh

Nghị Quyết số 02/2017 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ cải tạo, phát triển cây xanh thành phố Lào Cai được triển khai, thực hiện có tính sát đúng và phù hợp với thực tiễn trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ các tuyến đường phố được thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh còn thấp, mới đạt khoảng 20% trên tổng các tuyến đường phố cần chỉnh trang cải tạo, trong đó có các tuyến đường phố đã được công nhận tuyến phố văn minh. Ý thức của người dân về trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong đô thị chưa đồng đều, các cây trồng trong các khu tái định, nhân dân chưa chủ động chăm sóc, bảo vệ dẫn đến cây phát triển chậm…

Để khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai, thực hiệncơ chế hỗ trợ cải tạo, phát triển cây xanh đô thị, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 ngày 26/10/2020 của Thành ủy Lào Cai về lãnh chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, Kế hoạch số 274 ngày 26/11/2020 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 03 của Thành ủy đề ra mục tiêu phấn là đấu tiếp tục cải tạo, phát triển cây xanh, phát triển đô thị thành phố theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng ở mức cao tiêu chí về cây xanh của đô thị loại I vào năm 2025 tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu 10m2 /người;  nâng cao chất lượng, mật độ cây xanh trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong đô thị. Đảm bảo các mục tiêu: Đến năm 2025, thay thế tối thiểu 80% cây xanh không đúng chủng loại trên các tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu, bằng các cây đúng chủng loại có tuổi thọ cao, thường xanh, dáng tán đẹp cũng như duy trì, chăm sóc tốt, cắt tỉa tạo tán cây mới trồng và cây xanh trên các tuyến phố đã được công nhận tuyến phố kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, đảm bảo cho cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, dáng tán đẹp; Cải tạo và trồng mới cây xanh các công viên Thủy Hoa, Thủy Vỹ, Nhạc Sơn, …. Xây dựng mỗi xã, phường có ít nhấn 1 điểm nhấn về hoa và cây xanh cảnh quan; Tổ chức chăm sóc, cắt tỉa, phân tầng tạo tán nâng cao chất lượng, giá trị hệ thống rừng cảnh quan trong khu vực nội thị.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tham gia cải tạo và phát triển, chăm sóc cây xanh, tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư, hỗ trợ đầu tư cải tạo, thay thế và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2025. Xây dựng kế hoạch và cân đối bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện các mục tiêu. Đôn đốc giám sát các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng, mật độ cây xanh trong các dự án khu đô thị, các trụ sở cơ quan doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.. Phối hợp chặt chẽ các ngành đề xuất phương án xây dựng hệ thống hạ tầng chung đô thị như: Ngầm hóa hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cải tạo và xây lát hè phố, viên bó vỉa lối lên xuống các tuyến phố đảm bảo hiện đại, phát huy tối đa công năng sử dụng của hạ tầng dùng chung. Chủ động, linh hoạt trước những diễn biến bất thường của thời tiết, làm tốt công tác lựa chọn, nâng cao chất lượng cây giống. Có cơ chế khuyến khích các cá nhân, tập thể tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để việc trồng, chăm sóc cây xanh trở thành hoạt động thường xuyên của người dân thành phố./.

Đỗ Dũng: Trung tâm VH, TT-TT thành phố
Tin khác
1 2 3 4 5  ...