image banner
Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố
Số ký hiệu văn bản 57/NV-TCBM
Ngày ban hành 21/06/2024
Ngày hiệu lực 21/06/2024
Trích yếu nội dung Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Thái Học
Tài liệu đính kèm CV 57 xin ý kién dự thảo quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ thanh tra thành phố.pdf
Quy định vị trí chức năng thanh tra (dự thảo).docx
Văn bản mới