image banner
Công văn về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2023 - 2028”
Số ký hiệu văn bản 2751-CV/TU
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2023 - 2028”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2_Cong_van_24060702394_20240607020240607042341816_Signed_20240607042428551.pdf
Văn bản mới