image banner
V/v thông báo tuyển chọn, cung ứng, tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước tháng 5/2024
Số ký hiệu văn bản 140/LĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày hiệu lực 28/05/2024
Trích yếu nội dung V/v thông báo tuyển chọn, cung ứng, tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước tháng 5/2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nguyễn Công Hoan
Tài liệu đính kèm CV 140 (LĐTBXH) về việc thông báo tuyển chọn. cung ứng- tuyển sinh học nghề- tuyển chọn lao động trong và ngoài nước tháng 5.2024.pdf
Thông báo 301 (TT DVVL tỉnh) TB nhu cầu tuyển dụng và học nghề tháng 5.2024.pdf
Thông báo tuyển dụng học nghề tháng 5.2024.pdf
Thông báo tuyển dụng ngoài tỉnh Tháng 5.2024.pdf
Thông báo tuyển dụng trong tỉnh Tháng 5.2024.pdf
Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Tháng 5.pdf
Văn bản mới