image banner
KH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn thành phố - năm 2024
Số ký hiệu văn bản 210/KH-UBND
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 29/05/2024
Trích yếu nội dung KH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn thành phố - năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm KH 210 triển khai Nghị quyết số 26 phát triển nguồn nhân lực năm 2024.pdf
Văn bản mới