image banner
V/v hướng dẫn thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh cấp THCS(học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)thông qua Dịchvụ hành chính công
Số ký hiệu văn bản Số 268/PGD&ĐT-CM
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh cấp THCS(học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)thông qua Dịchvụ hành chính công
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV268.pdf
Văn bản mới