image banner
QĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cácphần mềm dùng chung tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số 102/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực 24/05/2024
Trích yếu nội dung QĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cácphần mềm dùng chung tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ102.pdf
Văn bản mới