image banner
Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 77-BC/ĐU
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm 77.ĐU.pdf
Văn bản mới