image banner
Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Số ký hiệu văn bản 76-BC/ĐU
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm BC 76. kết quả thị hành điều lệ đảng.pdf
Văn bản mới