image banner
V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)
Số ký hiệu văn bản 52-CV/ĐU
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm Cv_52.pdf
Văn bản mới