image banner
Kết luận họp Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố lần thứ 54
Số ký hiệu văn bản 46-KL/ĐU
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Trích yếu nội dung Kết luận họp Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố lần thứ 54
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm KL 46.ĐU.pdf
Văn bản mới