image banner
Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1009-QĐ/TU
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm 1009.QĐ.pdf
Văn bản mới