image banner
Quyết định về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 70-QĐ/TU
Ngày ban hành 25/08/2020
Ngày hiệu lực 25/08/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm 70.QĐ.pdf
Văn bản mới