image banner
Quyết định về việc hợp nhất Đảng bộ cơ sở cơ quan THành ủy và Đảng bộ cơ quan Đoàn Thể thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2124-QĐ/TU
Ngày ban hành 10/01/2020
Ngày hiệu lực 10/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc hợp nhất Đảng bộ cơ sở cơ quan THành ủy và Đảng bộ cơ quan Đoàn Thể thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực công an - quân sự
Người ký duyệt Mai Đình Định
Tài liệu đính kèm QĐ hợp nhất Đảng bộ cơ quan Đảng- Đoàn thể.pdf
Văn bản mới