image banner
Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn Thể thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 80-QĐ/TU
Ngày ban hành 09/09/2020
Ngày hiệu lực 09/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn Thể thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực công an - quân sự
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm QĐ chuẩn y PBT- CN UBKT Đảng ủy CQ Đảng - Đoàn thể TP (Ngàn).pdf
Văn bản mới