image banner
Nghị quyết về nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Số ký hiệu văn bản 12-NQ/ĐU
Ngày ban hành 14/12/2020
Ngày hiệu lực 14/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực công an - quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm NQ đột phá nâng cao ứng dụng CNTT.pdf
Văn bản mới