image banner
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01-NQ/ĐH
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực công an - quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm NQ Đại hội Đảng bộ CQ Đảng-Đoàn thể lần thứ 5.pdf
Văn bản mới