image banner
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 03-KH/ĐU
Ngày ban hành 30/01/2021
Ngày hiệu lực 30/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm KH thực hiện NQ số 06 của Thành ủy.pdf
Văn bản mới