image banner
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 04-KH/ĐU
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm KH thực hiện NQ số 05 của Thành ủy 2.pdf
Văn bản mới