image banner
Nghị quyết về lập kế hoạch công tác phân công công tác theo vị trí việc làm gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên định kỳ
Số ký hiệu văn bản 13-NQ/ĐU
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày hiệu lực 22/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về lập kế hoạch công tác phân công công tác theo vị trí việc làm gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên định kỳ
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn thường xuyên
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Nguyễn Thuần Hưng
Tài liệu đính kèm NQ đột phá xây dựng KH công tác.pdf
Văn bản mới