image banner
Quyết định về việc chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2460-QĐ/TU
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày hiệu lực 23/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm 2460.pdf
Văn bản mới