image banner
Quyết định về việc chuyển y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2424-QĐ/TU
Ngày ban hành 11/06/2020
Ngày hiệu lực 11/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chuyển y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm 2424.pdf
Văn bản mới