image banner
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2423-QĐ/TU
Ngày ban hành 11/06/2020
Ngày hiệu lực 11/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản Đảng - Đoàn tổ chức bộ máy
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm 2423.pdf
Văn bản mới